• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Ефекти помоћи привредницима

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за привреду
Одјељење за привреду PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Раденко Комљеновић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-422
Број факса 051/244-521
E-mail privreda@banjaluka.rs.ba
Раденко Комљеновић

Надлежности

                                                                                             Фотографија начелника у већој резолуцији

Одјељење за привреду врши регистрацију самосталних предузетника, израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине, те доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности. Ово Одјељење:

- Учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства и трговине,
- учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,
- координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења,
- учествује у припреми израде основе заштите кориштења и унапређења пољопривредног земљишта и координира активности на њеном спровођењу,
- учешће у активностима на унапређењу функционисања јавних комуналних предузећа,
- израда анализа, информација и извјештаја из области: привреде - предузетништво, индустрија, туризам, угоститељство, трговина, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство, водопривреда,
- послови у вези остваривања оснивачких и власничких права града у предузећима и организацијама у области привреде,
- послови у вези са оцјеном усаглашености са Законом аката предузећа и институција, на које градоначелник даје сагласност,
- прикупљање података, израда информација и анализа о пословању привредних друштава из области привреде,
- прикупљање података, израда анализа и информација о стању у граду у области привреде.

Одсјеци

Одјељење за привреду има два одсјека:

 • Одсјек за привреду

  Шеф Весна Радић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона -
  Број факса 051/244-521
  E-mail privreda@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за управно-правне послове

  Шеф Јованка Полић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-444, локал 854
  Број факса 051/244-521
  E-mail privreda@banjaluka.rs.ba
Градска управа града Бањa Лукa © 2008