• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, који као претежну дјелатност има одржавање и поправку моторних возила, при чему се врши и уградња опреме, инсталација и уређаја за погон моторних возила на течни нафтни гас, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 92

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат и постројење за сепарацију материјала и бетонара, у оквиру пословног комплекса у насељу Шарговац

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: клаоница, у Доњој Пискавици

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, столарска радионица, у Куљанској 16

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: бензинска станица, аутопраоница, мини сервис, у Ул. Десанке Максимовић бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, у којем се врши складиштење и промет хемикалија на велико (боја, лакови, хемикалије за флексо штампу) у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, пекару, у Ул. Вељка Млађеновића 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, бензинску станицу и аутопраоницу, у Ул. Крајишких бригада


Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за просторно уређење
Одјељење за просторно уређење PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Мр Слободан Станаревић, в.д.
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-417
Број факса 051/244-450
E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
Мр Слободан Станаревић, в.д.

Надлежности

                                                                                          Фотографија начелника у већој резолуцији

Одјељење за просторно уређење, у оквиру своје надлежности, носилац је припреме за израду просторно-планске документације, води јединствену евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења, те издаје рјешења и друге акте из области грађења. У складу са наведеним Одјељење:

- у Центру за дозволе пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења;
- издаје локацијске услове - технички стручни документ;
- доноси рјешења о грађевинској дозволи;
- доноси рјешења о употребној дозволи;
- доноси рјешења о уклањању објеката;
- доноси рјешења о комуналној такси за истицање рекламних порука;
- даје стручна мишљења и доноси рјешење о еколошкој дозволи;
- доноси водне акте: водне смјернице, водне сагласности, водне дозволе;
- доноси рјешење о легализацији
- доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта
- издаје изводе из просторно-планске документације;
- припрема опште акте и друге одлуке из области уређења простора, које доноси градоначелник и Скупштина Града (плански документ);
- припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину;
- проводи активности на припреми просторно-планске документације (покреће израду докумената, прикупља и обрађује програмске смјернице, организује стручне и јавне расправе, организује јавни увид, обезбјеђује усаглашавање са надлежним институцијама, прати рад носиоца израде, и др);
- прикупља и обрађује податаке и документацију из области просторног уређења, у складу са Законом.

Одсјеци

Одјељење за просторно уређење има четири одсјека:

 • Одсјек за послове пријемне канцеларије одјељења

  Шеф Славко Танасић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-473
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за грађење

  Шеф Жељко Јањетовић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-540
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за просторно планску документацију

  Шеф Невена Предојевић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-444, локал 670
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за велике инвестиционе објекте и сложене предмете

  Шеф Здравка Јелић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-562
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за легализацију

  Шеф Вук Вишекруна
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-444, локал 669
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba


Градска управа града Бањa Лукa © 2008