• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Концентрације полена

19.10.2017
Траве није регистрован Коприва није регистрован
Киселица није регистрован Aмброзија ниска
Боквица није регистрован Кестен није регистрован
Пепељуга није регистрован Липа није регистрован
Бор није регистрован Пелин није регистрован
Легенда

Енергетска ефикасност


Апликација "БЛ БУС"

Аерозагађење

Локални еколошки акциони план

Акциони план енергетске ефикасности

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за саобраћај и путеве
Одјељење за саобраћај и путеве PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Славиша Сандић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-425
Број факса 051/244-546
E-mail saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba
Славиша Сандић

Надлежности

                                                                     Фотографија начелника у већој резолуцији

У Одјељењу за саобраћај и путеве, обављају се послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем саобраћаја, као и евиденција стања и послова изградње, одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре - на подручју града. Обављају се и сљедећи послови:

-изградња, реконструкција, одржавање, заштита, кориштење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у Граду и другим објектима саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град;
-израда плана капиталних инвестиција за саобраћајне инфраструктурне капацитете у власништву Града Бања Лука;
-вођење поступка усклађивања и регистрације редова вожње у јавном градском и приградском превозу;
-провођење поступка издавања одобрења за самостално обављање дјелатности јавног превоза лица и ствари, превоза за властите потребе и такси превоза, и припрема рјешења, провођење испита за такси-возаче, овјера цјеновника такси услуга;
-сарадња са Одсјеком за локални економски развој у сврху пружања помоћи инвеститорима из надлежности Одјељења у циљу брже реализације инвестиционих пројеката од значаја за Град;
-ажурирање и достављање података Одсјеку за локални економски развој, из надлежности Одјељења у сврху формирања и вођења јединствене базе података за потребе инвеститора;
-покретање иницијатива и приједлога за рјешење имовинско правних односа за реализацију пројеката и инвестиција за које је Одјељење одговорно;
-вођење управног поступка у области саобраћаја и издавања рјешења;
-праћење и проучавање стања из области саобраћаја на подручју града;
-организовање и вршење надзора послова зимске службе;
-послови у вези са регулисањем саобраћаја, прекопима јавних површина и јавног превоза лица и ствари на подручју града;
-изградња и одржавање тротоара, бициклистичких и пјешачких стаза и стајалишта јавног Градског и приградског превоза путника;
-послови изградње, уређења и експлоатације паркиралишта и јавних гаража, и наплате услуга за паркирање и гаражирање возила;
-послови у вези блокирања и премјештања непрописно паркираних возила;
-планирање и организација рада на свим јавним паркиралиштима, и у јавним гаражама, и други послови.

Одсјеци

Одјељење за саобраћај и путеве има два одсјека:

Градска управа града Бањa Лукa © 2008