• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Упис имена у матичну књигу рођених
Сервис

Упис имена у матичну књигу рођених (ГУБЛ-УС-01/01)

Надлежни орган

Одјељење за општу управу

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Пријава за упис имена у матичну књигу рођених (код документа ГУБЛ-ОБ-01/01). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1) испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у канцеларији број 6.

Потребан образац

download Пријава за упис имена у матичну књигу рођених (ГУБЛ-ОБ-01/01)

Неопходни документи

1. Извод из матичне књиге вјенчаних или Извод из матичне књиге рођених за мајку (ако родитељи нису у браку);
2. Увјерење о држављанству (доказ о држављанству) за оба родитеља.

Таксе и накнаде

  • Градска административна такса од 5,00 КM, за издавање једног извода из Матичне књиге рођених. 

Рок за рјешавање предмета

Упис се врши одмах.

Правни основ формалности

- Закон о матичним књигама - Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13

- Закон о личном имену - Службени гласник Републике Српске, бројеви 27/93 и 15/00

- Упутство о вођењу матичних књига - Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13

- Закон о држављанству - Службени гласник Републике Српске, број 59/14

Градска управа града Бањa Лукa © 2008