• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Почетно слово сервиса: И
Претрага сервиса
По одјељењу
По кључним ријечима

Почетно слово сервиса: И
Назив сервиса Категорије сервиса
Исправка погрешно евидентираних података у: МК рођених/МК умрлих/МК вјенчаних/евиденцији држављана БиХ-РС Држављанство , Матична књига вјенчаних , Матична књига умрлих , Матична књига рођених
Издавање овјерених преписа (копија) докумената из архива Разни документи
Изјава – кућна листа Разни документи
Издавање извода из матичних књига Матична књига вјенчаних , Матична књига умрлих , Матична књига рођених
Издавање овјереног извода из регулационог плана Дозволе и рјешења
Издавање увјерења о издржавању за иностранство и увјерења о породичном стању Увјерења и рјешења
Издавање радних књижица Разни документи
Издавање смртовнице за покретање оставинског поступка Матична књига умрлих , Разни документи
Изјава о признавању очинства Матична књига рођених
Изјава о враћању презимена након престанка брака Брак
Издавање увјерења о држављанству Држављанство
Издавање рјешења за регистрацију предузетника Туризам и угоститељство , Трговина , Превоз
Издавање увјерења о регистрацији предузетника Разно
Издавање рјешења за извођење живе музике у угоститељским објектима и за одржавање концерата естрадног садржаја на масовним скуповима Туризам и угоститељство
Издавање локацијских услова Дозволе и рјешења
Издавање увјерења о регистрацији пољопривредне дјелатности Пољопривреда
Издавање пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта Пољопривреда
Издавање грађевинске дозволе Дозволе и рјешења
Издавање сагласности за рад угоститељских објеката у ПРИГОДНОМ радном времену Туризам и угоститељство
Издавање употребне дозволе Дозволе и рјешења
Издавање/обнављање/измјена еколошке дозволе Дозволе и рјешења
Издавање водних смјерница Дозволе и рјешења
Издавање рјешења о водној сагласности Дозволе и рјешења
Издавање увјерења о извршеној уплати Остало
Издавање одобрења за престанак вршења превоза : престанак обављања превоза / привремену обуставу вршења превоза Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање дозволе за ванредни превоз Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање одобрења за вршење јавног градског превоза лица или ствари и промјена одобрења за рад Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање одобрења за регистрацију дјелатности превоза лица/ствари за властите потребе Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање одобрења за вршење јавног превоза лица у ванлинијском друмском саобраћају за такси возаче Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање лиценце превозника, лиценце за возило и легитимације за возача такси возила Одобрења и дозволе , Разни документи
Издавање одобрења за заузимање јавне површине за : башту/ киоск/ штанд/ сталак/ апарат Разно
Издавање повлаштене карте за паркирање Паркирање
Издавање сагласности за прекопавање јавних површина Одобрења и дозволе , Комунални послови
Издавање потврде да возило испуњава техничко - експлоатационе услове у сврху регистрације - продужења регистрације возила Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Измјена реда вожње, отварање нових или измјена на постојећим линијама градског/приградског превоза, отварање нових или помјерање постојећих стајалишта Јавни саобраћај
Изнајмљивање пословних простора и гаража Стамбени послови
Издавање станова у закуп-уговарање Стамбени послови
Издавање увјерења о обављању предузетничке-превозничке дјелатности Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање сагласности за једно такси возило Одобрења и дозволе , Превоз , Превоз робе и лица
Издавање увјерења о околностима а) рањавања/повређивања задобијеног као припадник ВРС б) погибије/нестанка Увјерења и потврде
Издавање увјерења, података из војне евиденције, учешћа у рату или за покојног мужа Увјерења и потврде
Издавање потврде о статусу РВИ ради повластице приликом увоза путничког моторног возила Увјерења и потврде , Повластице
Издавање увјерења из војне евиденције ВОБ 8 или ЦЈБ Увјерења и потврде
Издавање увјерења о учешћу: у јединици ЦЗ/ курирској служби/ на радној обавези Увјерења и потврде
Издавање увјерења да није служен војни рок и да се не подлијеже извршавању војне обавезе Увјерења и потврде
Издавање медицинске документације односно налаза, оцјене и мишљења: НВЛК /ВВЛК /регрутне комисије Евиденције
Издавање увјерења о признатом статусу или о висини инвалиднине Увјерења и потврде
Издавање увјерења о учешћу у ЈРО Увјерења и потврде
Издавање увјерења о: редовном служењу војног рока ИЛИ регулисању војне обавезе Увјерења и потврде
Издавање дупликата војне књижице Евиденције
Ископавање посмртних остатака и пренос умрлог лица Остало
Извјештај о реализованим активностима спортских организација Спортске организације , Култура , Студенти и омладина , Невладине организације
Извјештај о реализованим пројектним / програмским активностима из области здравства/науке и образовања Остало , Разно
Издавање рјешења о водној дозволи Дозволе и рјешења
Издавање/продужење рјешења о обрачуну комуналне таксе за истицање рекламних порука на возилима јавног градског и приградског превоза и на привредним возилима Превоз
Издавање локацијских услова за РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ Разно
Издавање рјешења о комуналној такси/накнади ЗА РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ Разно
Издавање дозволе за уклањање објекта Дозволе и рјешења
Извјештај о реализованим програмским активностима вриједносног разреда од 500 до 2.000 КМ за: омл.орган. / орган. за младе / савјета на нивоу јед. лок. самоуправе Спорт, култура, омладина, НВО , Студенти и омладина
Издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта Дозволе и рјешења
Издавање сагласности за рад угоститељских објеката у ПРОДУЖЕНОМ радном времену, у периоду од 1 до 6 мјесеци Туризам и угоститељство
Извјештај о раду удружења из области културно-умјетничког аматеризма Култура

Све категорије сервиса
 

Сервиси по почетном слову
A Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Градска управа града Бањa Лукa © 2008