• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Расписан јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана
Расписан јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана PDF верзија   Верзија за штампу

Расписан је јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана, који ће се суфинансирати из буџета Града Бања Лука у 2017. години.

Јавни позив, који је отворен до 19. маја, односи се на пројекте из сљедећих области:

  • Социјална укљученост и смањење сиромаштва,
  • Унапређење социјалног укључивања лица са инвалидитетом (пројекти у складу са циљевима Локалног акционог плана за унапређење положаја лица са инвалидитетом у граду Баљалуци за период 2014-2019. године),
  • Друштвена брига о дјеци (пројекти у складу са циљевима из Акционог плана за дјецу града Бањалука за период 2016-2020. године),
  • Превенција малољетничког преступништва (пројекти у складу са циљевима Акционог плана превенције малољетничког преступништва и примјене алтернативних мјера у граду Бањалуци за период 2015-2017. године),
  • Едукација и оснаживање удружења грађана за писање пројектних приједлога.

Пројекте треба реализовати на подручју града Бањалуке до краја 2017. године, а висина средстава која се могу додијелити по пројекту износе – од 1.000 до 5.000 КМ. Удружење може пријавити само један пројекат на јавни позив.

На овај  јавни позив могу се пријавити удружење грађана које је регистровано у складу са законом код надлежног суда или другог надлежног органа и које има сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју града Бањалука. 

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику Града Бањалука, путем Пријемне канцеларије Градске управе Града Бања Лука, канцеларија 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за  пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из Буџета Града Бањалука у 2017. години, позивом на број:10-6-225/17,  или  путем поште - препоручено, на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука. 

Све информације у вези са јавним позивом могу се добити код самосталног стручног сарадника за удружења грађана и волонтерски рад, путем броја телефона: 051/244-444, локал 718, или директно - у канцеларији број 26. 

Комплетан Јавни позив, са списком потребних докумената, преузмите овдје.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008