• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Позив за достављање приједлога и сугестија на планска рјешења
Позив за достављање приједлога и сугестија на планска рјешења PDF верзија   Верзија за штампу

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бања Лука, одржаној 23. и 31. маја ове године, донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањој Луци.

Измјеном плана ће бити обухваћен простор који се налази између улица Триве Амелице, Браће Подгорника и Булевара Српске војске, а односи се на к.ч.бр.753/1, 754/1, 754/2, 756 и дијелове к.ч. бр. 2221/1 и 2240/1 к.о. БЛ 6 (н.п.), површине 1,1 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Лазарево 1. Обухват плана објављен је и на овој интернет страници.

Надлежно Одјељење позива заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге исугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до 28. јуна .2017.године.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008