• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Ада
Мјесна заједница Ада PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник"

Изглед Регулационог плана

66 РП доњег тока сливног подручја потока "Јуларац" 21/05
66а Измјена дијела РП доњег тока сливног подручја потока Јуларац 17/09
66б Измјена дијела РП доњег тока сливног подручја потока Јуларац 9/15
66ц Измјена дијела РП доњег тока сливног подручја потока Јуларац 19/15
70а РП „Медено Поље 1“ 8/07
135

РП привредног комплекса "Медено поље"

5/05
135a Измјена РП привредног комплекса "Медено поље" 39/08
135б Измјена дијела РП привредног комплекса "Медено поље" 14/13
135ц Измјена дијела РП привредног комплекса "Медено поље" 9/14
135д Измјена дијела Регулационог плана привредног комплекса "Медено поље" 32/17
137 РП за простор између Булевара војводе Степе Степановића, ул. Вељка Млађеновића, ограде комплекса "Инцел" и десне обале ријеке Врбас 19/05
137а Измјена дијела РП за простор између Булевара војводе Степе Степановића, ул. Вељка Млађеновића, ограде комплекса "Инцел" и десне обале ријеке Врбас 2/10
141 РП "Ада - Дебељаци 1" 15/06
142 РП "Ада - Дебељаци 2"
15/06
143 РП "Ада - Дебељаци 3"
15/06
148 РП "Ада - Дебељаци 8"
24/06
86a РП стамбеног насеља "Чесма - Мађир 1" 8/07
3-1 Зонинг план подручја посебне намјене "Ада" по скраћеном поступку „Сл.гл.РС“ 113/16

Градска управа града Бањa Лукa © 2008