• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Борик 2
Мјесна заједница Борик 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
45 Ревизија РП "Центар - Алеја" 30/10
53 Ревизија РП стамбеног насеља Борик 27/05
54 Измјена дијела урбанистичког пројекта Спортско-рекреационог центра "Борик" и стамбено-пословног центра "Стара пекара" 21/04
116 РП за простор између Булевара српске војске, Ул. Франа Супила и планираног спортско-рекреативног центра у Бањој Луци 12/09
121 Измјена РП дијела комплекса између улица партизанских авијатичара и Пиланске, те жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ЈНА 8/07
122 Измјена РП комплекса између ул. Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ВРС 10/01
104 Урбанистички пројекат комплекса Спортско-рекреативног центра "Борик" 39/08
150

РП споменика парковске архитектуре
"Универзитетски град" 

4/17

Градска управа града Бањa Лукa © 2008