• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Борик 2
Мјесна заједница Борик 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
45 Ревизија РП "Центар - Алеја" 30/10
53 Ревизија РП стамбеног насеља Борик 27/05
54 Измјена дијела урбанистичког пројекта Спортско-рекреационог центра "Борик" и стамбено-пословног центра "Стара пекара" 21/04
116 РП за простор између Булевара српске војске, Ул. Франа Супила и планираног спортско-рекреативног центра у Бањој Луци 12/09
121 Измјена РП дијела комплекса између улица партизанских авијатичара и Пиланске, те жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ЈНА 8/07
122 Измјена РП комплекса између ул. Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ВРС 10/01
104 Урбанистички пројекат комплекса Спортско-рекреативног центра "Борик" 39/08
150

РП споменика парковске архитектуре
"Универзитетски град" 

4/17

Градска управа града Бањa Лукa © 2008