• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Булевар
Мјесна заједница Булевар PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
2 Регулациони план за саобраћајно чвориште код "Кастела"  9/16
50b РП подручја "Центар - Запад" 2/07
51 РП дијела централног подручја Бање Луке 5/07
77 РП за простор између Булевара цара Душана, Омладинске улице, улица Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и Теодора Колокотрониса и лијеве обале ријеке Врбас 24/08
77а ИРП за простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинске улице, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса   15/16
77ц Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: "Југ 7") 14/17

Градска управа града Бањa Лукa © 2008