• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Залужани
Мјесна заједница Залужани PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
4a Измјена РП стамбеног насеља "Шарговац 2" 1/03
Измјена РП "Шарговац 2" (друга измјена за дио РП) 3/04
6 Ревизија РП "Окружни затвор" 21/11
9 РП Производно-пословне зоне у Новаковићима 21/09
10 РП стамбеног насеља у Улицу Благоја Паровића у Новаковићима 4/14
11 РП за простор "Новаковићи-Вујиновићи" - секције А. Б и Ц 15/06
11а Измјена дијела РП "Новаковићи-Вујиновићи" 5/10
11б Измјена дијела РП „Новаковићи-Вујиновићи“ – секција А, Б, Ц 5/11
11ц Измјена дијела РП „Новаковићи-Вујиновићи“ – секција А, Б, Ц 14/15
13 РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 15/03
20 РП за простор зоне утицаја магистралног пута М-16 Градишка-Бања Лука на подручју Града Бања Лука 39/08
79а РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79б РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79ц РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79д РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
91 РП између магистралног пута Бања Лука - Градишка, потока Драгочај, ријеке Врбас и границе територије Града Бања Лука 26/13
92 РП Пословне зоне Рамићи 28/15
93a Измјена дијела РП Творнице опекарских производа 24/08
117 РП "Дервиши 2" 19/08
124 Измјена РП за простор регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада на локалитету Рамићи 24/06
127 РП "Новаковићи-Запад" 7/03
127а Измјена дијела РП "Новаковићи - Запад" 19/05
127b Измјена дијела РП "Новаковићи-Запад" 39/08
128 РП за дио насеља Залужани и Куљани 14/03
136 РП "Вујиновићи-Запад" 9/05
129 Измјена РП за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа "Козарапутеви" 10/07
129a Измјена дијела РП за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа "Козарапутеви" у Бањалуци 40/14

Градска управа града Бањa Лукa © 2008