• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Ускоро нова стратегија развоја града
Ускоро нова стратегија развоја града PDF верзија   Верзија за штампу

На наредној сједници Скупштине града, 7. септембра,  пред оборницима ће се наћи приједлог одлуке о приступању процесу израде стратегије развоја града Бање Лука за период 2018. до 2027. године. То значи да би већ од средине наредног мјесеца почело да се ради на једном од најважнијих стратешких развојних докумената који би требало да да смјернице будућег развоја града.

-Постоји низ разлога због којих смо се опредијелили да кренемо у израду нове стратегије. Током претходних годину дана, градска администрација је добила нову организациону структуру и покренула низ нових пројеката који треба да буду основа за нове стратешке правце развоја града. Ту су, између осталих, пројекат изградње „Еко-топлане Бања Лука“ као највећи инфраструктурни комунални пројекат у посљедњих 10 година, пројекти Бања Лука – зелени град (фокус на мобилности и одрживом развоју) и Бања Лука – паметни град (сарадња и споразум са компанијом „Microsoft“ - дигитална трансформација и увођење електронских услуга), кандидатура Бање Луке за европску пријестоницу културе, пројекат брендирања града, Бања Лука – град младих и пријатељ дјеце, те интензивна сарадња са друштвено-одговорним компанијама (пројекат изградње дјечијих игралишта) - рекао је о овој теми градоначелник Игор Радојичић.

У области економског развоја реализују се активности на значајним пројектима који подразумијевају развој постојећих и стварање нових пословних зона у граду, приступање процесу ресертификације општина и градова са повољним пословним окружењем и фокус на креирању повољног привредног амбијента и привлачењу инвестиција, подстицање развоја IT сектора и подршка start up фирмама (додјела дијела пословних простора у власништву Града за потребе start up-а, те укидање административне таксе за отварању прве предузетничке радње).

 -Иницијатива и почетак реализације ових, као и других пројеката, стварају реалну и квалитетну основу за израду новог стартешког развојног документа усклађеног са тренутним окружењем и пројектима који се реализују- каже градоначелник Радојичић.

Израда нове стратегије развоја града Бања Лука омогућиће интеграцију пројеката и садржаја дефинисаних у постојећим стратешким документима Града (Просторни план града Бања Лука до 2030. године, Локални еколошки акциони план 2016-2021, Стратегија развоја туризма 2013-2020 и друго), те створити претпоставку за израду секторских докумената чији је период важења истекао попут Стратегије развоја сектора МСП и предузетништва и Стратегије руралног развоја града. Неки од тих докумената већ су у изради попут стратегије развоја културе града Бање Луке. Секторски стратешки документи усклађени са интегралном стратегијом развоја представљају квалитетну основу за сарадњу са међународним организацијама и кандидовање пројеката према донаторима са циљем обезбјеђења додатних средстава за развојне пројекте.

Стратегија развоја биће израђена у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП), а у оквиру реализације пројекта Локални интегрисани развој (ЛИР), у коме Град Бања Лука учествује као партнерска јединица локалне самоуправе.

-    Важно је истаћи да ће израду нове старегије заједнички финансирати УНДП и Град Бања Лука – нагласио је градоначелник Игор Радојичић.
                                  

Ранији документи

Важећа Стратегија развоја града Бања Лука била је израђена за период од 2007. до 2015. године, али је плански период важења овог документа продужен до 31.12.2019. године.

Од момента израде важеће Стратегије до данас прошло је 10 година током којих су се десиле значајне промјене у друштвено-економском систему. Досадашњи период реализације пројеката из Стратегије био је под негативним утицајем свјетске економске кризе, великих поплава током 2014. године, али и значајно споријег процеса придруживања Босне и Херцеговине Европској унији, него што се то у моменту израде документа очекивало. Различити фактори су утицали на стварање одређене неусклађености између пројеката наведених у важећем стратешком документу и реалних приоритета и пројеката који се реализују у Градској управи.     

Градска управа града Бањa Лукa © 2008