• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 1
Мјесна заједница Лазарево 1 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
14 Измјена РП РО "Аутосервис" - ООУР "Там-сервис" 2/07
25 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
28 Измјена РП за простор између ул. Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе ул. Илије Гарашанина и жељезничке пруге Бања Лука-Нови Град 10/01
29 РП за простор између ул. Књаза Милоша, Браће Пиштељића, Браће Подгорник, Проте Николе Костића и жељезничке пруге Бања Лука-Добој 9/06
32 Измјена РП РО "Ротас" 15/08
39 РП "Лазарево 4" 09/10
40a Измјена РП "Јелшинград" - РО Творница стројева, уређаја и алата (новелисани план) 6/04
48 РП за простор између жељезничке пруге, ријеке Врбас,
Широке ријеке и комплекса „Тас“
23/09
72 Ревизија РП "Велепрехрана" 26/11
79а РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79б РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79ц РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79д РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
81 РП за простор између ул. браће Подгорник, браће Пиштељић, Пиланске улице, жељезничке пруге и комплекса аутобуске и жељезничке станице 11/11
107 РП дијела Парк-шуме "Траписти" 29/07
121 Измјена РП дијела комплекса између ул. Партизанских авијатичара и Пиланске улице, те жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ВРС 8/07
132 РП "Малта 1" за простор између улица Триве Амелице, Фране Супила и И. Г. Ковачића, те Западног транзита и Ул. краља Петра II Карађорђевића 8/04
87a Измјена дијела РП за простор између ул. Браће Пиштељића, Браће Подгорник и Пиланске улице 2/07
36 Регулациони план произв.-посл. зоне између жељезничке пруге Б: Лука-Добој и Улице Браће Пиштељић 26/11

 

 

83

 

Регулациони план радне зоне Кумсале - блок А, Б и Ц

 

05/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008