• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 1
Мјесна заједница Лазарево 1 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
14 Измјена РП РО "Аутосервис" - ООУР "Там-сервис" 2/07
25 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
28 Измјена РП за простор између ул. Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе ул. Илије Гарашанина и жељезничке пруге Бања Лука-Нови Град 10/01
29 РП за простор између ул. Књаза Милоша, Браће Пиштељића, Браће Подгорник, Проте Николе Костића и жељезничке пруге Бања Лука-Добој 9/06
32 Измјена РП РО "Ротас" 15/08
39 РП "Лазарево 4" 09/10
40a Измјена РП "Јелшинград" - РО Творница стројева, уређаја и алата (новелисани план) 6/04
48 РП за простор између жељезничке пруге, ријеке Врбас,
Широке ријеке и комплекса „Тас“
23/09
72 Ревизија РП "Велепрехрана" 26/11
79а РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79б РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79ц РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79д РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
81 РП за простор између ул. браће Подгорник, браће Пиштељић, Пиланске улице, жељезничке пруге и комплекса аутобуске и жељезничке станице 11/11
107 РП дијела Парк-шуме "Траписти" 29/07
121 Измјена РП дијела комплекса између ул. Партизанских авијатичара и Пиланске улице, те жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ВРС 8/07
132 РП "Малта 1" за простор између улица Триве Амелице, Фране Супила и И. Г. Ковачића, те Западног транзита и Ул. краља Петра II Карађорђевића 8/04
87a Измјена дијела РП за простор између ул. Браће Пиштељића, Браће Подгорник и Пиланске улице 2/07
36 Регулациони план произв.-посл. зоне између жељезничке пруге Б: Лука-Добој и Улице Браће Пиштељић 26/11

 

 

83

 

Регулациони план радне зоне Кумсале - блок А, Б и Ц

 

05/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008