• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Успјешна продаја: Близу два милиона за објекте у Пословној зони
Успјешна продаја: Близу два милиона за објекте у Пословној зони PDF верзија   Верзија за штампу

У Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, путем јавне лицитације, продате су три грађевинске парцеле са четири објекта и припадајућим земљиштем са укупно постигнутом цијеном од 1.907.739 КМ. Ово је за око 300.000 KM више од почетне продајне цијене.

Предузећу „Јаћимовић“ д.о.о. Бања Лука продат је објекат погона савијања профила са земљиштем укупне површине 7.013 квадратних метара за 1.000.999 КМ.

Електро-машинску радионицу на земљишту површине 2.469 квадратних метара за 514.740 КМ купило је предузеће „ЕТМаx“ Бања Лука.

Грађевинска парцела површине 5.489 квадратних метара са објектима гараже и металног складишта продата је предузећу „21. мај“ Бања Лука за 392.000 КМ.

Наиме, Градска управа је ради исказаног интереса привредних субјеката за куповином већ изграђених пословних објеката и земљишта, путем јавног огласа понудила на продају укупно четири грађевинске парцеле са шест објеката у Пословној зони.

За објекте ресторана и комерцијалне службе на парцели површине 4.749 квадрата, који су такође понуђени на продају, није било пријављених учесника.

На јавни оглас о продаји ових непокретности у Пословној зони право учествовања имали су домаћи и страни привредни субјекти, који обављају производну дјелатност (претежно чиста индустрија), дјелатност у вези са новим технологијама, развојно-истраживачком и услужном дјелатношћу, односно дјелатностима предвиђеним РП Пословне зоне Рамићи.

Усменом јавном надметању је приступило укупно осам понуђача који су се пријавили на јавни оглас и испунили услове за учешће у поступку лицитације.

У надлежном Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање истичу да је и одлука градске администрације о продаји непокретности у Пословној зони у циљу стварања повољнијег пословног амбијента, те пружања могућности за повећањем броја запослених у Бањој Луци, а све у складу са Студијом економске оправданости за успостављање Пословне зоне „Рамићи – Бања Лука“.

-Такође, продајом објеката у оквиру Пословне зоне, Град је остварио значајне приходе, који ће омогућити даљи развој повољног пословног окружења на подручју Бање Луке – казали су у надлежном одјељењу.

Град наставља да улаже у развој зоне у Рамићима с циљем да Бања Лука добије што више производних субјеката и тиме више нових радних мјеста у реалном сектору. Тако су крајем августа почели радови на завршетку изградње комуналне инфраструктуре у овој зони, вриједности 925.776 КМ, од чега Град обезбјеђује 416.599 КМ, а УСАИД  кроз пројекат "РАСТ" 509.177 КМ.

Тренутно је у Пословној зони излицитирано 11 грађевинских парцела и унутар зоне ради десет инвеститора, с тим што је један инвеститор купио двије грађевинске парцеле.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008