• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 2
Мјесна заједница Лазарево 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник"

Изглед Регулационог плана

12 РП комплекса предузећа „Босанка“ 26/09
13 РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 15/03
13a Измјена РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 19/08
26 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
26а Измјена дијела РП стамбеног насеља "Лазарево 3" 18/07
27 Ревизија РП за простор Регионалног центра у Бањој Луци 22/13
27a Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
27б Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
88 Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, те магистралног пута Бања Лука-Приједор и планиране саобраћајнице у Бањој Луци 26/09
88б Измјена РП за простор између ул. Бранка Поповића и деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и новопланиране саобраћајнице
27/05
88ц Измјена РП за простор између Ул. Бранка Поповића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и Широке ријеке
2/07
88д Измјена РП за простор између улица: Бранка Поповића и Деспота Стевана Лазаревића, магистралног пута Бањалука-Приједор и нове саобраћајнице  15/16
90 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. Ивана Горана Ковачића 39/08
125 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића 10/02
125а Измјена дијела РП за простор између магистралног пута
Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића
21/11
133 РП "Антена" 22/04
140 РП за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал" 27/05
140а Измјена дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал"  19/16
149 Ревизија дијела РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 5/07
20 РП за простор зоне утицаја магистралног пута М-16 Бања Лука-Градишка на подручју Града Бања Лука 39/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008