• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Прво обавјештење о излагању планова на јавни увид
Прво обавјештење о излагању планова на јавни увид PDF верзија   Верзија за штампу

Одјељење за просторно уређење даје прво опбавјештење за јавност о излагању регулационих планова на јавни увид у периоду од 22. децембра 2017. до 22. јануара 2018. године. У овом периоду на јавном увиду ће бити сљедећи регулациони планови: 

Нацрт измјене дијела РП „Центар - исток“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази на углу улица Краља Алфонса XIII и Васе Пелагића, на к.ч. 3926/1, 2926/2 и дио к.ч. 3935/6 к.о. Бања Лука 7 (н.п.), површине 642 m2 и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Центар 1, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрт РП „Јелшинград – РО творница стројева, уређаја и алата“ – новелисани план


Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у насељу Лазарево у Улици Бранка Пердува и обухваћен је Регулационим планом „Јелшинград РО Творнице стројева, уређаја и алата“ – новелисани план, површине 14,66 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Пројект Бања Лука, Улица Веселина Маслеше број 1, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Лазарево 1, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрт измјене дијела РП за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив Југ 6)

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у Улици Душка Трифуновића, уз ријеку Врбас, а односи се на к.ч.бр. 2776/4 и дијелове к.ч.бр.2775/1 и 2775/2 к.о. Бања Лука 8 (н.п.),  површине 0,34 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Кочићев вијенац, сваким радним даном, времену од 8.00 до 16.00 часова

Нацрт измјене дијела РП за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића, и потока Јуларац у Бањој Луци (радни назив Старчевица 2)

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у насељу Старчевица, уз Улицу српских устаника, а односи се на к.ч.бр. 2061/41, 2061/4, 2061/36, 2061/40, 2061/7, 2061/27, 2061/28 и 2487/4 к.о. Бања Лука 5 (н.п.), површине 0,11 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Старчевица, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.

За вријеме трајања јавног увида, све до 22. јануара 2018. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење. Нацрти планова објављени су и на овој интернет страници.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008