• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / На јавном увиду четири регулациона плана
На јавном увиду четири регулациона плана PDF верзија   Верзија за штампу

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће, од 22. децембра 2017. године до 22. јануара 2018, на јавном увиду бити сљедећи регулациони планови:

Нацрт измјене дијела РП за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потоко Јуларац у Бањој Луци (радни назив: Старчевица 2)

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у насељу Старчевица, уз Улицу српских устаника, а односи се на к.ч.бр. 2061/41, 2061/4, 2061/36, 2061/40, 2061/7, 2061/27, 2061/28 и 2487/4 к.о. Бањалука 5 (н.п.), површини 0,11 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања лука - Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Mјеснe заједницe Старчевица, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова. 

Нацрт измјене дијела РП за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив Југ 6)

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у Улици Душка Трифуновића, уз ријеку Врбас, а односи се на к.ч.бр. 2776/4 и дијелове к.ч.бр.2775/1 и 2775/2 к.о. Бања Лука 8 (н.п.),  површине 0,34 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања Лука - Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Кочићев вијенац, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрт РП Јелшинград РО творница стројева, уређаја и алата – новелисани план (ревизија дијела обухвата)

Нацртом шлана обухваћен је простор који се налази у насељу Лазарево у Улици Бранка Пердува и обухваћен је Регулационим планом Јелшинград РО Творнице стројева, уређаја и алата – новелисани план, површине 14,66 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Пројект Бања Лука - Улица Веселина Маслеше бр.1, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Лазарево 1, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрт измјене дијела РП Центар-исток

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази на углу улица Краља Алфонса XIII и Васе Пелагића, на к.ч. 3926/1, 2926/2 и дио к.ч. 3935/6 к.о. Бања Лука 7 (н.п.), површине 642 m2 и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Урбис центар Бања Лука - Булевар војводе Степе Степановића бр.101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Mјеснe заједницe Центар 1, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова. 

За вријеме трајања јавног увида, све до 22. јануара 2018. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте планова, и то уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење .

Нацрти планова објављени су и на  обвој интернет страници.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008