• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Прво обавјештење о излагању планова на јавни увид
Прво обавјештење о излагању планова на јавни увид PDF верзија   Верзија за штампу

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће, од 15. јануара до 15. фебруара 2018.године, на јавном увиду бити сљедећи нацрти регулационих планова: 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР –ЗАПАД 1“
Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази између улица Јована Дучића, Ранка Шипке, Крајишких бригада и Иве Андрића у површини од  11,52 хектара  и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар„ д.о.о. Бањалука, Булевар Војводе Степе Степановића бр.101а, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Mјеснe заједницe Центар 2, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР-АЛЕЈА“ 
Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази између улица Младена Стојановића, Краља Петра I Карађорђевића, Триве Амелице, Булевара Српске војске и Алеје Светог Саве, у површини од 71,71 хектар и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Routing„ д.о.о. Бањалука, д.о.о. Бањалука, Ул. Првог крајишког корпуса бр.16, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама мјесних заједница Центар 1, Борик 2 и Росуље, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА „МЕДЕНО ПОЉЕ“ 
Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази у Улици Владислава Скарића, а односи се на земљиште означено као к.ч. 1085/36 и 1085/17, к.о. Врбања 2 (н.п.), у  површини од  0,26 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Routing„ д.о.о. Бањалука, д.о.о. Бањалука, Ул. Првог крајишког корпуса бр.16, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјеснe заједницe Ада, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА „ЈУГ 2“ 
Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази у блоку између Булевара војводе Степе Степановића и ријеке Врбас, а односи се на дио к.ч. 456/1 и 457/1, к.о. Бањалука 5 (н.п.) у  површини од  0,64 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Routing„ д.о.о. Бањалука, д.о.о. Бањалука, Ул. Првог крајишког корпуса бр.16, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјеснe заједницe Старчевица, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ПУТА БАЊАЛУКА –ГРАДИШКА И УЛИЦЕ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА  
Нацртом Плана обухваћен је простор уз магистрални пут М16 Бањалука –Градишка, а односи се на к.ч.бр. 34/2, 34/4, 32/6 и 35/3, КО Буџак (н.п.),  у површини од  0,60 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама Институтa за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Ул. Саве Мркаља бр. 16, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјеснe заједницe Лазарево 2, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова.

За вријеме трајања јавног увида, све до 15. фебруара 2018. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте планова, и то уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење .


Градска управа града Бањa Лукa © 2008