• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / У закуп понуђено девет пословних простора
У закуп понуђено девет пословних простора PDF верзија   Верзија за штампу

Расписан је оглас о давању у закуп девет пословних простора (друго јавно оглашавање).

Простори који су понуђени у закуп налазе се у улицама: Краља Петра I Карађорђевића 27, Симе Матавуља 6, Булевар војводе Живојина Мишића 27,  Хварској  улици број 1, Старине Новака број 5 и 1А, Браће Мажар и мајке Марије број 9, Бана Милосављевића број 20 и у Бронзаном мајдану.

У зависности од простора, намијењени су за трговинску, услужну или угоститељску дјелатност.

Пријавити се могу физичка и правна лица, изузев оних који нису у цјелости измирили обавезе по основу закупа и комуналне накнаде према Граду Бања Лука.

Учесник на огласу је обавезан да понуди најмањи почетни износ закупнине, те да приложи доказ о уплати кауције и трошкова огласа у оригиналу. У почетној цијени закупнине урачунат је и ПДВ.

Пословни простор се издаје за обављање дјелатности у складу са намјеном одређеном огласом. Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословне просторе уз претходну најаву путем броја телефона: 051/244-492.

Учесници потребну документацију могу доставити до 1. марта 2018. године у затвореној коверти на протокол Градске управе Града Бања Лука, канцеларија 14, за сваки пословни простор посебно, са обавезном назнаком на коверти: ГРАД БАЊА ЛУКА, Комисија за пословне просторе и гараже, ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, са обавезном назнаком редног броја пословног простора из огласа (редни број од 1 до 9 из огласа).

Комплетан оглас можете погледати овдје.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008