• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Обилићево 2
Мјесна заједница Обилићево 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"

Изглед
Регулационог плана

56 РП за простор између улица Српских устаника, Стевана Булајића и локалног пута јужно од локалитета "Чолића обале" у Бањој Луци 23/07
63 РП "Обилићево" 24/08
63б Измјена дијела Регулационог плана "Обилићево" 19/15
120 РП "Југ 4" 17/09
120a Измјена дијела Регулационог плана за простор између: улице Цара Лазара, Источног транзита, улице Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив:"Југ 4") 39/16
126 РП за простор између улице Гаврила Принципа, Источног транзита
и десне обале ријеке Врбас (РП "Југ 5")
7/03
126a Измјена РП за простор између улице Гаврила Принципа, Источног
транзита и десне обале ријеке Врбас
39/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008