• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Росуље
Мјесна заједница Росуље PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
15 РП стамбеног насеља "Дракулић" (секција А) 29/09
15 РП стамбеног насеља "Дракулић" (секција Б) 29/09
16 Измјене и допуне РП стамбеног насеља Петрићевац 9/06
16a Измјена РП "Петрићевац" 8/05
27 Ревизија РП за простор Регионалног центра у Бањој Луци 22/13
44

Измјена РП за простор између улица М. Стојановића, М. Радмана,
Краља Петра II Карађорђевића и Т. Амелице

6/01
45 Ревизија РП "Центар-Алеја" 30/10
46 РП "Нова варош" за простор између улица Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке 15/08
46а Измјена дијела РП "Нова варош" за простор између улица Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке 8/12
103 РП стамбеног блока између улица Ивана Горана Ковачића,
Миће Љубибратића и Млађе Ћусића
2/10
132 РП "Малта 1" 8/04
132a Измјена РП "Малта 1" 15/08
132б Измјена дијела РП "Малта 1" за простор између ул. Триве Амелице, Фрање Супила, И. Г. Ковачића, Западног транзита и Ул. Краља Петра II Карађорђевића 24/11
132ц Измјена дијела РП "Малта 1" 19/15
152 РП за спој Источног и Западног транзита улицом Ивана Горана Ковачића 10/07

Градска управа града Бањa Лукa © 2008