• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Росуље
Мјесна заједница Росуље PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
15 РП стамбеног насеља "Дракулић" (секција А) 29/09
15 РП стамбеног насеља "Дракулић" (секција Б) 29/09
16 Измјене и допуне РП стамбеног насеља Петрићевац 9/06
16a Измјена РП "Петрићевац" 8/05
27 Ревизија РП за простор Регионалног центра у Бањој Луци 22/13
27ц Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра  23/17
44

Измјена РП за простор између улица М. Стојановића, М. Радмана,
Краља Петра II Карађорђевића и Т. Амелице

6/01
45 Ревизија РП "Центар-Алеја" 30/10
46 РП "Нова варош" за простор између улица Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке 15/08
46а Измјена дијела РП "Нова варош" за простор између улица Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке 8/12
103 РП стамбеног блока између улица Ивана Горана Ковачића,
Миће Љубибратића и Млађе Ћусића
2/10
132 РП "Малта 1" 8/04
132a Измјена РП "Малта 1" 15/08
132б Измјена дијела РП "Малта 1" за простор између ул. Триве Амелице, Фрање Супила, И. Г. Ковачића, Западног транзита и Ул. Краља Петра II Карађорђевића 24/11
132ц Измјена дијела РП "Малта 1" 19/15
152 РП за спој Источног и Западног транзита улицом Ивана Горана Ковачића 10/07

Градска управа града Бањa Лукa © 2008