• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Старчевица
Мјесна заједница Старчевица PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
56 РП за простор између улица Српских устаника и Стевана Булајића
и потока "Јуларац" ("Старчевица 2")
23/07
56a Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац 19/16
61 Ревизија РП "Југ 2" 2/06
61а Измјена дијела РП "Југ 2" 19/15
62 Ревизија РП "Југ 3" 9/05
62а Измјена дијела РП „Југ 3“ 26/09
62б Измјена дијела РП "Југ 3" 12/13
62ц Измјена дијела РП "Југ 3"  19/16
65 РП стамбеног насеља "Старчевица" 5/08
65а Измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Старчевица" 39/16
66 РП доњег тока сливног подручја потока "Јуларац" 21/05
66б Измјена дијела РП доњег тока
сливног подручја потока Јуларац
9/15
67 Измјена РП комплекса православне цркве
"Ребровац" у Бањој Луци
13/07

Градска управа града Бањa Лукa © 2008