• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Старчевица
Мјесна заједница Старчевица PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
56 РП за простор између улица Српских устаника и Стевана Булајића
и потока "Јуларац" ("Старчевица 2")
23/07
56a Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац 19/16
61 Ревизија РП "Југ 2" 2/06
61а Измјена дијела РП "Југ 2" 19/15
62 Ревизија РП "Југ 3" 9/05
62а Измјена дијела РП „Југ 3“ 26/09
62б Измјена дијела РП "Југ 3" 12/13
62ц Измјена дијела РП "Југ 3"  19/16
65 РП стамбеног насеља "Старчевица" 5/08
65а Измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Старчевица" 39/16
66 РП доњег тока сливног подручја потока "Јуларац" 21/05
66б Измјена дијела РП доњег тока
сливног подручја потока Јуларац
9/15
67 Измјена РП комплекса православне цркве
"Ребровац" у Бањој Луци
13/07

Градска управа града Бањa Лукa © 2008