• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: складиште и промет хемикалија на велико и рециклажа графичког производа-етилацетата, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Захтјев за издавање еколошке  дозволе за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни монтажно-демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, садржаја у приземљу: пекара, у Барловцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сагоријевање мини топлана (МТ 500), у склопу стамбено-пословног објекта, у Ул. Вељка Млађеновића бб, Нови Борик


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Центар 2
Мјесна заједница Центар 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
46

РП "Нова Варош" за простор између ул. Крајишких бригада,
Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана,
Јована Дучића и Ранка Шипке

15/08
47 Ревизија РП за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана,
Првог крајишког корпуса и Вука Караџића
15/06
47a Измјена дијела РП за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана,
Првог крајишког корпуса и Вука Караџића
9/15
47б Измјена дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицма: Јована Дучића, Паве Радана, I Крајишког корпуса и Вука Караџића 37/16
50b РП подручја "Центар-Запад" 2/07
50ц Измјена дијела РП "Центар-Запад" 12/13
50д Измјена дијела РП "Центар-Запад" 3/16
50в Измјена дијела РП "Центар-Запад"
15/13
51 РП дијела централног подручја Бање Луке 2/07
89 РП за простор дефинисан улицама Вука Караџића,
Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојановића
и Краља Петра I Карађорђевића
11/05

Градска управа града Бањa Лукa © 2008