• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 630kVA, 10(20)/0,4 kV

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Ивана Горана Ковачића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат-бензинска станица, у Ул. Билећка

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, садржаја радиона са канцеларијом и оставом у којем се обавља дјелатност поправке и одржавања моторних возила, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 29

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, производња АЛ и ПВЦ столарије, у Улици Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-складишни објекат, намјене производња хидрауличних и пнеуматских уређаја у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња, обрада, складиштење и продаја металних елемената, у Улици Бранка Поповића 61 Б

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња елемената од лаког бетона, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еклолошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња пластичне амбалаже, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни објекат, намјене: производња алуминијумске браварије и ПВЦ столарује, у насељу Барловци


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Центар 2
Мјесна заједница Центар 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед
Регулационог плана
46

РП "Нова Варош" за простор између ул. Крајишких бригада,
Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана,
Јована Дучића и Ранка Шипке

15/08
47 Ревизија РП за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана,
Првог крајишког корпуса и Вука Караџића
15/06
47a Измјена дијела РП за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана,
Првог крајишког корпуса и Вука Караџића
9/15
47б Измјена дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицма: Јована Дучића, Паве Радана, I Крајишког корпуса и Вука Караџића 37/16
50b РП подручја "Центар-Запад" 2/07
50ц Измјена дијела РП "Центар-Запад" 12/13
50д Измјена дијела РП "Центар-Запад" 3/16
50в Измјена дијела РП "Центар-Запад"
15/13
51 РП дијела централног подручја Бање Луке 2/07
89 РП за простор дефинисан улицама Вука Караџића,
Првог крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојановића
и Краља Петра I Карађорђевића
11/05
89a Измјена дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Вука Караџића, I Крајишког корпуса, Милана Радмана, Др-а Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића 3/16

Градска управа града Бањa Лукa © 2008