• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Образовање / Стипендије Града Бања Лука
Стипендије Града Бања Лука PDF верзија   Верзија за штампу

У складу са Одлуком о додјели стипендија Града Бања Лука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр.18/10, 14/12 и 11/13) Град додјељује стипендије ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама.
Постоје три врсте стипендија: стипендије према социјалном статусу, стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех у школи, односно студију.
Студенти који конкуришу за стипендију за успјех на студију, могу да остваре право на исту само уколико се не школују за занимање које је утврђено као суфицитарно за ту школску годину.
Потребна средстава за стипендирање ученика и студената, висину стипендија, дефицитарна и суфицитарна занимања, утврђује Скупшина Града Бања Лука Одлуком, најкасије до 30.06. текуће године, за наредну школску годину.

За наредну школску/академску 2016/2017. годину утврђена је висина средстава за стипендирање ученика и студената, висина стипендија, те дефицитарна и суфицитарна занимања.
Тако је према Одлуци о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената из буџета Града, висини стипендија, дефицитарним и суфицитарним занимањима за школску 2016/2017. годину – планирано је 1.600.000 КМ за стипендирање ученика средњих школа и редовних студената првог циклуса на високошколским установама. Појединачни износи стипендија остали су непромијењени, и износе 80 КМ за ученике и 130 КМ за студенте по основу социјалног статуса и успјеха у школи односно студију, а за дефицитарна занимања утврђени су износи од 160 КМ за ученике и 250 КМ за студенте.

Овом Одлуком дефинисана су и дефицитарна занимања за ученике средњих школа, а то су: механичар расхладне и гријне технике, текстилни техничар и армирач-бетонирац. Дефицитарна занимања/струке који се стичу у првом циклусу студирања на високошколским установама су: дипломирани инжењер електротехнике, 240 ECTS, електроенергетика и аутоматика; дипломирани инжењер текстилног инжењерства, 240 ECTS, обућарска технологија и дизајн; професор математике и информатике, 240 ECTS и професор математике и информатике за основну школу, 180 ECTS.
Ученици средњих школа и студенти првог циклуса на високошколским установама, који су у школској 2015/2016. години остварили право на стипендију за дефицитарна занимања/струке, а која у школској 2016/2017. години нису дефинисана као дефицитарна, имају право на стипендију до завршетка образовања у тим струкама, уколико испуњавају предвиђене услове.

Утврђена су и суфицитарна занимања која се стичу у првом циклусу студирања. То су сљедећа занимања, односно струке: дипломирани инжењер пољопривреде (сви смјерови); дипломирани инжењер архитектуре; дипломирани инжењер грађевинарства; дипломирани инжењер геодезије; дипломирани економиста (сви смјерови); дипломирани економиста менаџер (сви смјерови); дипломирани менаџер (сви смјерови); дипломирани правник; дипломирани професор разредне наставе; дипломирани професор српског језика и књижевности; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; професор физичког васпитања; дипломирани тренер (сви смјерови); дипломирани географ; дипломирани педагог; дипломирани социјални радник, и дипломирани психолог.

Иначе, Град у школској 2016/2017. години стипендира 1.249 ученика и 382 студента.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008