• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни индивидуални објекат, намјене у приземљу: аутосервис, у Ул. Битољска

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња бетона и бетонске галантерије, у Ул. Степе Степановића бр. 138

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни комплекс, намјене: производња паркета, подова и брикета, у Карановцу бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: пекара, у насељу Барловци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу снаге 400kW и трафостаницу МБТС снаге 630kVA, 10(20)/0,4, у насељу Петрићевац

Рјешење о еколошкој дозволи за привремени пословни монтажно демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница, у Ул. Бранка Поповића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: аутопраоница и аутомеханичарска радња, у Ул. Деспота Стефана Лазаревића 10

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат - погон за сервисирање и одржавање моторних возила са пратећим садржајем, у Ул. Браће Пиштељић бр. 6

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат - клаоницу, у Горњој Пискавици бр. 6

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу МБТС- монтажне, бетонске трансформаторске станице 10(20)/0,4kV, 630 kVA

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, са намјеном пружања услуга дигиталне штампе (штампа великих формата, израда свјетлећих реклама, осликавање возила, камионске цераде, тенде, комплетне визуелне комуникације), у Ул. Ненада Костића бр. 20д


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Чокорска поља
Мјесна заједница Чокорска поља PDF верзија   Верзија за штампу
Бр.
плана
Назив Регулационог плана "Сл.
гласник"
Изглед Регулационог
плана
43 РП "Чокорска поља"
5/10
Градска управа града Бањa Лукa © 2008