• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Суфинансирање пројеката удружења грађана

Препоручено

Савез општина и градова РС - www.alvrs.com

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Удружења грађана / невладине организације
Удружења грађана / невладине организације PDF верзија   Верзија за штампу

Удружења грађана/невладине организације представљају веома значајан фактор у препознавању и рјешавању проблема локалне заједнице, на начин да својим активностима доприносе задовољавању разних потреба, остваривању права грађана, формирању јавног мњења и иницирању одређених активности у локалној заједници.

На подручју града Бање Луке цивилни сектор је остварио значајан ниво развоја у оквиру којег се издвојио одређен број удружења грађана/нво, која су својим радом и активностима значајно утицала на задовољавање потреба и квалитет живота грађана, те се могу посматрати као партнери Града и градских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана на локалном нивоу.

То је препознато од стране Скупштине Града што је резултирало доношењем Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за Град Бању Луку за 34 удружења грађана/нво из различитих области дјеловања.

Градска управа Града Бања Лука, у циљу квалитетније  сарадње и праћења рада удружења грађана и реализације њихових пројеката и активности, у оквиру Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, води евиденцију удружења грађана/невладиних организација која дјелују на подручју града Бања Лука. У истој је, до краја 2016. године, уписано 415 удружења грађана/нво, с тим да је један број удружења стагнирао у погледу реализације програмских активности,  односно нису у претходном периоду остваривали сарадњу са Градом или су престали са радом.

Међутим, уочено је да постоје организације које својим активностима и имплементацијом пројеката значајно доприносе рјешавању проблема и задовољавању потреба крајњих корисника, односно локалног становништва, било да пројекте и друге активности реализују у партнерству са Градом или другим партнером из јавног сектора, као што су ресорна министарства, Центар за социјални рад, Центар за прешколско васпитање и образовање, Дом здравља, и др. Неке од организација које су сродне по својим циљевима, као што су организације инвалидних лица, су умрежане и често наступају заједно у имплементацији пројеката, те на тај начин постижу знатно боље ефекте дјеловања и већи степен задовољства корисника њихових услуга.

Показало се да су најактивније организације које реализују пројекте из сљедећих области:

  • сузбијање и превенција болести зависности;
  • заштита од породичног насиља;
  • пружање различитих услуга социјално угроженим и рањивим групама;
  • социјално укључивање кроз дневне центре за различите групе корисника;
  • едукација дјеце и омладине;
  • заштита људских права с акцентом на заштиту дјечијих права.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008