Градска обиљежја и прописи

Нова знамења града Бањалуке од 20. новембра 2017. године су и званично у примјени, након што је у Службеном гласнику објављена одлука о утврђивању еталона малог, средњег и великог грба грба, као и заставе града Бањалуке.

 


Објавом одлуке у Сужбеном гласнику, стеклу су се и правно формални услови за примјену нових градских знамења, на које је се чекало још od 2013. године, кад је Уставни суд Републике Српске досадашње симболе ставио ван снаге.

Нова градска знамења, чији је аутор познати хералдичар Драгомир Ацовић, прихваћена су на сједници градског парламента у јулу ове године. На примјену се чекало јер је у међувремену морао бити израђен еталон одлуке о новим знамењима, као и књига графичких стандарда која је прецизирала начин њихове употребе.

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba