Градска управа

Адреса: Трг српских владара 1Зграда Административне службе
Телефон: 051/244-444
e-mail: kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba

Радно вријеме: од 8 до 16 часова
Пријемна канцеларија: од 8 до 20 часова

Послови у Градској управи Града Бања Лука организују се у оквиру одјељења, служби и одсјека, који чине јединствен процес рада у сједишту ове локалне заједнице.

Градска управа Града Бања Лука има 12 одјељења, двије службе и осам одсјека и Кабинет градоначелника.


Градска управа извршава, и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката, које доноси Скупштина Града и градоначелник. Детаљније о надлежностима


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba