Политика приватности

Градска управа Града Бања Лука се обавезује да ће њена интернет презентација, укључујући све њене сервисе, поштовати приватност грађана. Ова страница сумира политику приватности на www.banjaluka.rs.ba:
- www.banjaluka.rs.ba не прикупља аутоматски било какве специфичне персоналне податке о Вама, као што су име, број телефона или Ваша е-mail адреса. Ми прикупљамо овакве информације искључиво уколико нам их Ви поднесете, шаљући нам електронску пошту или региструјући се у осигураним дијеловима ове презентације;
- све персоналне информације креиране, држане или прикупљене од стране Градске управе Града Бања Лука путем ове презентације биће чуване искључиво за потребе комуникације између Градске управе и регистрованих грађана;
- Градска управа употребљава софтверске програме, који прате мрежни саобраћај, са циљем идентификације покушаја неауторизованог приступа ради додавања или промјене информација или проузроковања штете било којим другим путем. Овај софтвер прима и биљежи Ваше Интернет-протокол (IP) адресе рачунара са којег сте извршили приступ на www.banjaluka.rs.ba, датум и вријеме посјете, као и странице које су посјећене. Не покушавамо повезивање ових адреса са идентитетом посјетиоца, све док исти не покуша да нанесе штете према www.banjaluka.rs.ba;
- Градска управа не практикује коришћење „колачића“ са циљем праћења како наши посјетиоци користе ову презентацију или идентификације сајтова који су претходно коришћени. Уколико се, ипак, у појединим апликацијама и користе, увијек можете на Вашем претраживачу укључити опцију детекције записивања „колачића“, које можете одбацити („колачић“ је податак, који може бити стављен на Ваш тврди диск без Вашег знања од стране Интернет-презентације, са циљем праћења коришћења дотичне презентације);
- информација о кориснику није доступна никоме осим једном дијелу запослених у Градској управи, којима је та информација потребна у редовном извршењу њихових радних обавеза.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba