Важнији телефони

Полиција 122
Хитна помоћ 124, 230-620
Ватрогасци 123
Центар за обавјештавање 121
  
Клинички центар 342-100
Дом здравља 230-200, 216-813
"Електрокрајина" 215-888
"Топлана" 336-111, 336-130
"Водовод" 212-428, 212-316
"Чистоћа" 304-010
  
Телефонске информације 1185
Пријава квара на тел. линији 1275
Тачно вријеме 125
SOS телефон 1264
Центар јавне безбједности 337-100
Метеоролошка станица 307-943
Аутобуска станица 922-000
Жељезника станица 301-229
Аеродром Бања Лука 535-210
  
Градска управа
Града Бања Лука
244-444
Бански двор 305-336
Центар за социјални рад 348-515
Центар за предшколско
васпитање и образовање
490-532
"Аквана" 228-400
Градски олимпијски базен 456-230


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba