Стратешки документи

Акциони план

Стратегија развоја града Бања Лука

Стратегија развоја града (ревидирана)

Извјештај о реализацији Стратегије 2011.

Извјештај о реализацији Стратегије 2013.

Извјештај о реализације Стратегије 2014.

Извјештај о реализацији Стратегије 2015.

Одлука о измјени Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду 2007 - 2015. године

План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период од 2015-2017. година

Акциони план запошљавања 2017.

Акциони план енергетске ефикасности

Локални еколошки акциони план

Извјештај о провођењу Локалног еколошког акционог плана за Град Бању Луку, за период 2014-2015. година

Стратегија развоја сектора МСП-а и предузетништва на територији Града Бања Лука у периоду 2010-2015. година

Стратегија руралног развоја града Бање Луке у периоду 2010-2015. година

Студија "Рурални интегрални развој на подручју кањона Врбаса и платоа Мањаче"

Студија "Интегрални рурални развој на подручју сјеверозападног дијела града Бање Луке"

Стратегија развоја туризма града Бања Лука

Стратегија непрофитно-социјалног становања Града Бање Луке за период 2015-2020. године

 

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba