Савјет за економска питања и развој

Градоначелник Бање Луке, у складу са Законом, својим актом образовао је Савјет за економска питања и развој као радно тијело које се бави питањем праћења и анализе стања у области привреде и запошљавања, буџета Града и питањима, која се односе на планирање и динамизирање локалног економског развоја. Савјет има 11 чланова.

 

 

Одлука о образовању и задаци Савјета

Чланови Савјета - рјешење и контакти

Пословник о раду

 

ЗАПИСНИЦИ

Сједница
(03.10.2017.)

Сједница
(16.6.2017.)

Сједница
(25.4.2017.)

Сједница
(28.03.2017.)

Сједница
(26.05.2016.)

Сједница
(30.03.2016.)

Сједница
(26.02.2016.)

 

Сједница
(25.12.2015.)

Сједница
(20.11.2015.)

Сједница
(27.05.2015.)
Сједница
14.04.2015.)

Сједница
(19.03.2015.)

Сједница
(13.02.2015.)

Сједница
(10.12.2014.)
Сједница
(18.09.2014)
Сједница
(16.07.2014)
Сједница
(23.06.2014)

Реализоване закључке са сједница Савјета за економска питања и развој погледајте овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba