Пословна зона "Рамићи – Бања Лука"

Пословну зону "Рамићи - Бања Лука" чине уређено грађевинско земљиште спремно за инвеститоре, изграђени објекти спремни за изнајмљивање и продају (изузев објекта управне зграде), развијена пратећа инфраструктура потребна за развој предузетништва са нагласком на производну дјелатност.
Пословна зона "Рамићи - Бања Лука" је облик организовања простора намијењен за успјешно и олакшано пословање, гдје су сви потребни ресурси стављени у функцију нових инвестиција, раста и запошљавања.

Град Бања Лука је, априла 2012. године, у поступку стечаја, на лицитацији купио имовину предузећа "Унис-Ваљаоница ХВТ", с циљем да на простору Ваљаонице ХВТ-а изгради пословну зону и запосли нове раднике. Планирани садржаји пословне зоне, која заузима површину од 24 хектара су производна и пословна дјелатност, предузетничка дјелатност, као и логистички и дистрибутивни центри.

На простору Пословне зоне тренутно егзистира један привредни субјект, са којим је склопљен уговор о закупу пословног простора и то "МК Мајкић", с.п. Бања Лука (производња картонске амбалаже).

Током 2014. године извршена је продаја четири парцеле с циљем изградње производно – складишних објеката сљедећим инвеститорима: "TRI BEST" д.о.о. Бања Лука, "Sim Impex" д.о.о. Бања Лука, "Sepl" д.о.о. Бања Лука и "Messer BH Gas" д.о.о.
Током 2015. године извршена је продаја још седам парцела сљедећим инвеститорима: "Madaco" д.о.о. Бања Лука, "Модул" д.о.о. Бања Лука, "Нора пласт" д.о.о. Бања Лука, "Sepl" д.о.о. Бања Лука, "Техномеркур" д.о.о. Бања Лука, "Telding" д.о.о. Бања Лука и "Elas металexpert" д.о.о. Бања Лука. Током 2016. године плац "Telding-а" д.о.о. Бања Лука купио је "Tenzo" д.о.о. Бања Лука.

Крајем 2015. године Скуштина Града усвојила је регулациони план за простор Пословна зона "Рамићи - Бања Лука".

У току 2016. године изграђена је прва фаза инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 1.508,72 метра у износу 2.047.167,05 КМ.

Током 2017. године извршена је продаја три парцеле са четири објекта сљедећим инвеститорима: "21. мај" д.о.о. Бања Лука, пацела са два монтажна објекта, "ЕТМах" д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „Зграда одржавања – електромашинска“,  "Јаћимовић" д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „ЛСП“-а. Закупац "Roloflex" д.о.о. Бања Лука прешао је под закуп предузећа "21. мај" д.о.о. Бања Лука, који је купио објекат у којем се исти налази у закупу.
Настављена је изградња инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 468,00 метра и јавне расвјете у дужини 2.400,00 метара  у планираном износу од око 950.000,00 КМ . Од наведених средстава Град обезбјеђује 416.599,28 КМ, док је остатак од 509.176,90 обезбјеђено кроз пројекат „РАСТ“.

Планирана је и даљња континуирана објава јавних позива за продају или  додјелу у закуп пословних простора, за шта постоји интересовање.

У оквиру Пословне зоне налази се велика хала и објекат ресторана са комерцијалом, намјењених за продају (првенствено) или издавање у сврху развијања производне дјелатности.
Унутар пословне зоне постоје и четири слободне парцеле у власништву Града Бања Лука, а које ће бити предмет продаје. Од магистралног пута удаљене су 500 m, а од центра града 10 km. Жељезничка пруга пролази поред пословне зоне и са два индустријска колосјека улази унутар пословне зоне.

Њихов преглед и карактеристике су наведене у сљедећем прилогу.

Доступност инфраструктуре будућим инвеститорима приказана је у сљедећој табели

Све информације у вези са „Пословном зоном Рамићи – Бања Лука“ заинтересовани инвеститори могу добити у канцеларији Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и од Управника Пословне зоне.

Контакт особа: др Зоран Јањуш,
Телефони: 051/220-281
Мобилни телефон: 065/856-890
e-mail: zoran.janjus@banjaluka.rs.ba

 

Ажурирано: новембар 2017. године


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba