Визија развоја

С обзиром на то да су утврђени носиоци привредног развоја града (индустрија, трговина, саобраћај и везе, грађевинарство и пољопривреда), приоритетни правци привредног, економског и друштвеног развоја града Бање Лукe су:

  • развој прехрамбене индустрије и финалне прераде дрвета,
  • ревитализација пољопривреде и села,
  • развој малих и средњих предузећа и приватног предузетништва
  • развој туризма и
  • реконструкција и модернизација комуналне, саобраћајне и техничке инфраструктуре (систем водоснабдијевања, колектори, електроенергетски систем, топлификациони систем, погребна дјелатност, Регионална депонија, стављање у функцију пословних зона, реконструкција саобраћајница, развој друмског, жељезничког и ваздушног саобраћаја и др).

Како на нивоу Републике Српске, тако и у документима локалне власти наглашен је значај реиндустријализације (позитивни примјери оживљавања производње након извршене приватизације: SHP Celex, Ливар-Ливница челика, Нова ДИ Врбас, Бањалучка пивара, Житопродукт и др.).

Потенцијали за убрзанији привредни раст су:

  • активна понуда радне снаге, веома повољне квалификационе структуре,
  • постојеће индустријске и пословне зоне, као и Технолошки бизнис парк, с погодностима за улагаче,
  • неискориштени производни и услужни капацитети неприватизованих бањолучких предузећа,
  • урађене студије и стратегије развоја малих и средњих предузећа и руралног подручја, као и Стратегија развоја града,
  • недовољно кориштен оквир и механизми јавно-приватног партнерства.

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba