Мјесне канцеларије

За обављање одређених послова Градске управе Града Бања Лука, у насељеним мјестима на територији Града формиране су мјесне канцеларије.

На подручју Града Бања Лука налази се 16 мјесних канцеларија, а основни подаци о свакој од њих дати су у доњој табели...

 Мјесна канцеларија  Сједиште  Стручни сарадник
 Телефон
 Борковићи  Борковићи бб  Лазар Стојичић  051/278-093
 Бочац  Бочац бб  Слободан Шкорић  051/367-004
 Бронзани Мајдан  Бронзани Мајдан бб  Станка Петковић  051/271-122
 Врбања  Раде Радића 155  Рушко Дедић
 051/425-125
 Голеши  Голеши бб  Перо Јовић  051/276-030
 Драгочај  Драгочај бб  Зденка В. Панић  051/392-294
 Залужани  Залужани - Дом културe  Невенка Благојевић  051/385-243
 Карановац  Карановац бб  Живана Станаревић  051/427-218
 Кола  Кола бб  Радмила Вуклишевић  051/363-303
 Крупа на Врбасу  Крупа на Врбасу бб  Ненад Симић  051/417-173
 Пискавица  Пискавица бб  Гордана Стрика  051/390-118
 Поткозарје  Поткозарје бб  Дубравка Драгишић  051/395-318
 Сарачица  Сарачица бб  Живко Бабић  051/272-650
 Српске Топлице  Од Змијања Рајка 30  Васлија Вукелић  051/430-141
 Стричићи  Стричићи бб  Мишо Ђаковић  051/363-413
 Шимићи  Поткозарје бб  Дубравка Драгишић  051/395-318

Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba