Адресар

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука
Телефон: +387(0)51/244-400
Факс: +387(0)51/212-526
e-mail: Градоначелник

СКУПШТИНА ГРАДА
Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука
Телефон: +387(0)51/244-420
Факс: +387(0)51/244-522
e-mail: Скупштина града

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊА ЛУКА
Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука
Телефон: +387(0)51/244-444
Факс: +387(0)51/212-526
e-mail: Градска управа

ИНСПЕКЦИЈА
Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука
Телефон: 051/244-429
Факс: 051/244-470
е-mail: Инспекција

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Адреса: Краља Алфонса XIII бб, Бања Лука
Телефон: 051/348-842
Факс: 051/348-842
е-mail: Комунална полиција

ПРИЈАВА КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
Телефон:
051/244-593 (од 8 до 16 часова)

ЦЕНТАР ЗА ОБАВЈЕШТАВАЊЕ
Адреса:
 Трг српских владара 1, Бања Лука
Телефон: +387(0)51/244-463, (кратки број) 121
e-mail: Центар за обавјештавање


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba