Саобраћај и везе

Град Бања Лука се, практично, налази у фази континуалног ширења градске саобраћајне мреже на основу просторно-саобраћајне стратегије назване "коридорски развој". Ова стратегија оријентисана је у правцу сјевер-југ, а сам коридор је - у добром дијелу, око 60% - изграђен (Источни и Западни транзит).

Западни транзит је дио магистралног пута М-16, који у самом граду представља примарну градску саобраћајницу, а по Урбанистичком плану из 1975. године и транзитну саобраћајницу. Осим транзитног карактера, ова саобраћајница представља окосницу саобраћајне мреже на потезу сјевер-југ и градску саобраћајницу која се кроз градско ткиво протеже централним и западним дијелом Бање Луке. Треба напоменути да је Западни транзит у централном дијелу града најоптерећенија саобраћајница у Републици Српској.

У Урбанистичком плану, једна од главних градских саобраћајница у источном и јужном дијелу Бање Луке је Источни транзит. У 2017. и 2018. години планирано је извођење радова на спајању Источног транзита од улице Мајке Југовића до улице Стевана Булајића, а у току су завршне активности на прибављању грађевинске дозволе. Због свега поменутог, акценат Градске управе Бања Лука у посљедњој деценији дат је управо на изградњу главних градских коридора, на чему се ради заједно са Јавним предузећем "Путеви Републике Српске".

Поштујући планерске принципе, град Бања Лука је поставио основне критеријуме за планирање изградње градских саобраћајница...

Град има потпуну контролу над јавним превозом, па је у могућности да услуге више превозника прилагоди потребама својих грађана, контролише цијену превоза, а једини је град у региону који има јединствену мјесечну карту.

У области такси превоза постигнута су значајна побољшања у подизању нивоа такси услуга. Законом о превозу РС („Сл. Гласник РС“, бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14) ограничена је старост возила на 15 година.

Важно је нагласити да у нашем граду немамо „дивљих“ такси превозника.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba