Омладинско организовање

На основу омладинске политике која се на нивоу јединице локалне самоуправе доноси за период од пет година, Одјељење за образовање, здравство, спорт и омладину Градске управе Града Бања Лука на годишњем нивоу припрема акционе планове спровођења исте у складу са важећим правилницима по којима се врши расподјела средства.

Ријеч је о сљедећим правилницима:

  1. Правилник о упису у Омладински регистар Града Бања Лука;
  2. Правилник о додјели финансијских средстава за суфинансирање појединачних програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500 до 2.000КМ;
  3. Правилник о Јавном позиву, условима и начину вредновања пројеката омладинских организација, организација за младе који ће се суфинансирати из буџета Града Бања Лука;   
  4. Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из Буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских организација, организација за младе.

Упис у Омладински регистар Града Бања Лука је услов да би организација конкурисала на средства из Буџета Града намјењена за омладинско организовање. Одјељење за образовање, здравство, спорт и омладину у складу са законом  води Омладински регистар Града Бања Лука у електронској форми, уз који се води и Збирка исправа у писаном облику. Обрасци и правилници, се налазе у модулу СЕРВИСИ.

У Омладински регистар Града Бања Лука уписано је до децембра 2016. године укупно 28 организација.

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba