Расписан Јавни позив за избор приједлога пројекта за израду документа "Омладинска политика Града Бања Лука 2018-2022. година"

Град Бања Лука је расписао Јавни позив за избор приједлога пројекта на основу којег ће бити предложен начин израде документа „Омладинска политика Града Бања Лука 2018 - 2022. година“.

Право учешћа имају сва правна лица регистрована код Основног суда у Бањој Луци, са сједиштем у Бањој Луци, која имају статутом, односно правним актом, дефинисано стратешко планирање на изради документа омладинска политика.

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом, подноси се у затвореној коверти лично у Градску управу, канцеларију број 14, радним данима (понедјељак-петак), у времену од 8.00 до 15.00 часова, или препоручено поштом на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: Јавни позив за избор пројекта који обрађује спровођење активности око израде документа „Омладинска политика Града Бања Лука 2018 - 2022. година“).

Јавни позив је отворен до 10. априла 2017. године.

Комплетан тескт Јавног позива можете погледати овдје.

Образац можете преузети овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba