Током августа инспектори извршили 1.354 контроле

Одјељење за инспекцијске послове је током августа 2017. године, извршило укупно 1.354 инспекцијска надзора. Због утврђених неправилности, инспектори су издали укупно 55 прекршајних налога, на основу којих су изречене новчане казне у укупном износу од 43.650 КМ.

Због истеклог рока трајања, уништено је 67,50 кг намирница у вриједности 384 КМ,  од стране Инспекције за храну. Урбанистичко-грађевинска инспекција је извршила два рјешења о рушењу бесправно изграђених објеката, те је донесено још 10 рјешења о рушењу објеката.

Инспекција рада је затекла пет непријављених радника код послодаваца.

Комплетну информацију о раду Одјељења за инспекцијске послове за август, можете погледати овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba