Од Нове године: грађевинске дозволе на једном шалтеру, умјесто обиласка 12 канцеларија

Уласком у 2018. годину, Бања Лука ће се, међу првима у БиХ, придружити великим регионалним центрима из окружења који су увели једношалтерски систем издавања грађевинских дозвола. Једна од најкрупнијих овогодишњих реформи унутар градске аминистрације подразумијева да ће грађани већ послије новогодишњих празника, односно од 8. јануара сљедеће године, захтјев за издавање грађевинске дозволе моћи поднијети на једном шалтеру, умјесто обиласка најмање 12 канцеларија Градске управе, али и бројних других инсттиуција, попут Водовода, РУГИП-а, Електрокрајине, Вода Српске...

Ова реформа само је дио амбициозних планова градских власти чији је крајњи циљ да се до краја идуће године уђе у систем електронских дозвола, а коју су већ увели неки регионални центри, попут Београда. Овај систем подразумјева да ће се захтјев за издавање грађевинске дозволе моћи поднијети свега неколико кликова са кућног рачунара, без беспотребног обиласка десетина шалтера разних институција.

Начелник Одјељења за просторно уређење Слободан Станаревић, каже да ће након увођења једношалтерског система, грађани имати контакт само са једном канцеларијом у Градској управи. 

-Основни циљ овог система јесте да омогућимо грађанима да у Градској управи предају захтјев и да Град у њихово име, тамо гдје је правно могуће, рјешава потребну документацију код других субјеката. То је велики изазов за нас и први корак према електронској грађевинској дозволи – рекао је Станаревић.

Он је истакао да се по садашњем систему мора обићи најмање 12 канцеларија у Градској управи и разним, другим институцијама, и то под условом да подносилац захтјева посједује сву потребну докуемнтацију.

- Наш циљ је да помогнемо грађанима да сав тај посао заврше на једном шалтеру – казао је Станаревић.

Он истиче да се за успостављање једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола морају испунити и одређени предуслови, а међу најзначајније убраја: измјену правилника о унутрашњој систематизацији радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, реорганизацију пријемне канцеларије Одјељења (канцеларија 19), обезбјеђење информатичке опреме, обуку запослених, те израду и припрему нових образаца за подношење захтјева. Такође, потребно је потписати меморандуме о сарадњи са комуналним и јавним предузећима и организацијама који издају различите врсте сагласности.

Процес изградње објекта, са аспекта законом прописане процедуре и документације, тренутно се састоји од четири основне фазе – прва је фаза локацијских услова, односно провјера могућности да се на одговарајућој локацији изгради одређени објекат; друга је фаза грађевинске дозволе, затим слиједи фаза изградње објекта и фаза употребне дозволе, односно верификација да је саграђени објекат у складу са пројектом.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba