Обавјештење

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт обавјештава све заинтересоване младе људе града Бања Лука (од 15 до 30 година), омладинске организације, организације за младе, и остале заинтересоване, да доставе своје приједлоге, мишљења и сугестије на радну верзију приједлога Омладинске политике Града Бања Лука за период 2018-2022. година, са циљем израде финалног приједлога овог документа који ће бити упућен на разматрање и усвајање Скупштини Града.

Подсјећамо да је путем Јавног позива изабран Савјет омладинских организација Бања Лука, као носилац израде наведеног документа. Након што је Град потписао уговор са Савјетом, којим се исти обавезао да у року од пет мјесеци достави документ у форми приједлога, Савјет је то и учинио.

Како наводе из ресорног одјељења, Омладинска политика Града Бања Лука за период 2018-2022. година представља начин којим се приступа стратешком побољшању положаја младих, препознавању њихових приоритетних потреба, те њиховом рјешавању. Овај документ треба да буде заснован на принципима поштовања људских права и слобода, социјалне правде и једнакости.

Своје приједлоге по областима можете да пошаљете до 15. децембра ове године Савјету омладинских организација Бања Лука на e-mail адресу: omladina.banjaluka@gmail.com


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba