Расписан оглас о продаји гаража у улицама Раде Врањешевић и Симе Матавуља

Расписан је оглас o продаји гаража прибављањем писмених понуда (прва, друга и трећа јавна продаја). Предмет прве јавне продаје је шест гаража у Улици Раде Врањешевић бројеви 8, 10 и 12, друге јавне продаје 60 гаража у ул. Симе Матавуља 4А и треће јавне продаје  21 гаража у ул.  Симе Матавуља број 10А.

Право подношења понуде имају физичка и правна лица, која уз попуњену понуду достављају сљедеће доказе:
За физичка лица:
-овјерену фотокопију личне карте или нотарски овјерену пуномоћ за заступање;

За правна лица:
-овјерена копија извода о упису у судски регистар и
-нотарски овјерено овлаштење за заступање правног лица.

Увид у документацију о некретнинама може се извршити у канцеларији број 606, зграда Градске управе, телефон број: 051/244-492, сваким радним даном од 8 до 10 часова.

Понуде се поднoсе закључно са 21. децембром, до 11 часова, на протокол Градске управе, канцеларија бр. 14.

Комплетан јавни позив (са почетним цијенама) и образац можете преузети овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba